Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego

Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku
im. Tadeusza Mazowieckiego

Informacje Intendenta szkoły:

1)

Wpłat na konto należy dokonywać z góry za następny miesiąc od 20 do 28 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wydawania posiłków. Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń.   tym przypadku   terminy  ustalone będą odrębnie. 
Opłaty za obiady należy wnosić przelewem na wydzielone konto bankowe szkoły. Każde dziecko ma indywidualny numer konta do wpłat. WSZTSKIE INDYWIDUALNE NUMERY KONTA Z ZESZŁEGO ROKU SĄ AKTUALNEWAZNE! STARY NUMER KONTA SZKOŁY JEST JUZ NIEAKTYWNY!    
Dla każdego dziecka należy wykonać oddzielny przelew. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać zwrócone do nadawcy. 

2)

Nieobecność dziecka na posiłkach należy zgłaszać tylko e-mailem na adres intendent.sp89@gmail.com do godz. 9:00 danego dnia roboczego. Odpis będzie uwzględniony od dnia następnego.

3)

Odpisy zgłoszone po godz. 16.00 lub tego samego dnia nie są brane pod uwagę.

4)

Harmonogram płatności znajduje się w zakładce HARMONOGRAM, w przypadku odpisów intendent po zakończonym miesiącu podsumuje nieobecności i odliczy od kolejnej płatności. Informacja o kwocie do zapłaty po odpisach zostanie wysłana na adres mail Rodzica.   Dla wszystkich pozostałych dzieci płatność wg. HARMONOGRAMU, intendent nie wysyła informacji o płatności dla dzieci, które nie miały odpisów. 

powrót do góry