Stołówka - Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego

Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku
im. Tadeusza Mazowieckiego

Informacje Intendenta szkoły:

1)

Opłaty za obiady proszę wpłacać na indywidualne numery kont w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Po tym terminie system nalicza ustawowe odsetki, które należy uregulować przy następnej wpłacie.

2)

Nieobecność dziecka na posiłkach należy zgłaszać tylko e-mailem na adres intendent.sp89@gmail.com do godz. 9:00 danego dnia roboczego. Odpis będzie uwzględniony od dnia następnego.

3)

Odpisy zgłoszone po godz. 16.00 lub tego samego dnia nie są brane pod uwagę.

4)

Jeżeli dziecko miało nieobecności indywidualne lub przebywało na kwarantannie intendent na początku miesiąca rozliczeniowego wyśle do Państwa e-maila z informacją o kwocie jaką należy zapłacić.

5)

Jeżeli nie będzie informacji o nieobecności dziecka na obiedzie, to wiadomość od intendenta nie zostanie wysłana. Informację o płatnościach za dany miesiąc znajdziecie Państwo na stronie szkoły.

powrót do góry