W załącznikach znajduje się klauzula Ministerstwa Sportu i Turystyki, które jest Administratorem danych przetwarzanych w ewidencji „Sportowe talenty”.