Skład Rady Rodziców

  • Maciej Reichel - Przewodniczący
  • Emilia Cicherska - Z-ca Przewodniczącego
  • Magdalena Matysiak - Skarbnik
  • Paweł Petasz - Sekretarz

Kontakt email: RR.SP89.gdansk@gmail.com