Skład Rady Rodziców:

Maciej Reichel (4B) - Przewodniczący

Magdalena Matysiak (7B) - Z-ca Przewodniczącego

Dariusz Zalewski (2B) - Skarbnik

Magda Stawska (3B) - Sekretarz

Kontakt email: RR.SP89.gdansk@gmail.com