Inspektor Ochrony Danych - Eliza Łuczkiewicz-Sztuka
Kontakt: iod@rodo-edu.pl