Informacja dotycząca opłat za posiłki dla klas I – III w roku szkolnym 2022/2023:

Wrzesień 20 dni x 5,70 zł = 114 zł

Październik 19 dni x 5,70 zł = 108,30 zł

Listopad 20 dni x 5,70 zł = 114 zł

Grudzień 16 dni x 5,70 zł = 91,20 zł

Styczeń 11 dni x 5,70 zł = 62,70 zł

Luty 20 dni x 5,70 zł = 114 zł

Marzec 23 dni x 5,70 zł = 131,10zł

Kwiecień 16 dni x 5,70 zł = 91,20 zł

Maj 15 dni x 5,70 zł = 85,50 zł

Czerwiec 14 x 5,70 zł = 79,80 zł

Informacja dotycząca opłat za posiłki dla klas IV – VIII w roku szkolnym 2022/2023:

Wrzesień 20 dni x 5,70 zł = 114 zł

Październik 19 dni x 5,70 zł = 108,30 zł

Listopad 20 dni x 5,70 zł = 114 zł

Grudzień 16 dni x 5,70 zł = 91,20 zł

Styczeń 11 dni x 5,70 zł = 62,70 zł

Luty 20 dni x 5,70 zł = 114 zł

Marzec 23 dni x 5,70 zł = 131,10zł

Kwiecień 16 dni x 5,70 zł = 91,20 zł

Maj 15 dni x 5,70 zł = 85,50 zł

Czerwiec 14 x 5,70 zł = 79,80 zł


Przypominam o wpłatach na indywidualne numery kont.
Bardzo proszę o przestrzeganie terminu płatności.
Opłata za posiłki na koncie szkoły powinna znaleźć się do 10. dnia każdego miesiąca.
Po tym terminie system nalicza ustawowe odsetki.