Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023-2024:

Urszula Nazarko – DYREKTOR,
Beata Kapuścińska – WICEDYREKTOR,

Edukacja wczesnoszkolna

Daria Białk - j. angielski,
Ks. Krzysztof Czabaj– religia,
Ewelina Eggert - punkt przedszkolny,
Hanna Gulczyńska – klasa I A, etyka,
Łucja Jackowska   punkt przedszkolny,
Aleksandra Jankowska - język angielski,
Izabela Karpiczenko – klasa III A, etyka,
Wiktoria Kawiecka - oddział przedszkolny 0 A,
Marzena Krygier – klasa III C,
Adriana Nowak - j. angielski,
Alicja Panuś – klasa II B, j. angielski z programowaniem,
Katarzyna Piskuła - oddział przedszkolny 0 A,
Katrzyna Sabbo   klasa III B,
Joanna Smentek – klasa II A, j. angielski z programowaniem, etyka,
Beata Stepnowska - nauczyciel współorganizujący kształcenie,
Aleksandra Szeremeta – klasa I B,

Klasy IV – VIII

Barbara Albercka – geografia, fizyka, etyka, wychowawca klasy VI C,
Edyta Baran - informatyka,
Zofia Bartosik – j. angielski, wychowawca klasy VII A,
Marta Bączekj. polski, wychowawca klasy VIB,
Daria Białk – nauczyciel współorganizujący kształcenie,
Tomasz Brenk - wf, doradztwo zawodowe, wychowawca klasy VIII A,
Katarzyna Bruzik – matematyka, fizyka,
Ks. Krzysztof Czabaj
 
 religia,
Julia Dobrzeniecka - historia, etyka,
Piotr Gabryszuk – biologia, chemia, wychowawca klasy VI A,
Maciej Grycendler – muzyka,
Krystyna Jagłowska
 
– terapia pedagogiczna, pedagog specjalny,
Agnieszka Kamińska – j. polski, j.angielski,
Beata Kapuścińska – matematyka,
Marina Kolosovareligia,
Karolina Kruk-Kotłowska - j. polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca klasy VII B,
Marta Kulka 
 j. niemiecki,
Aleksandra Maliszewska - geografia,
Marcin Mazur – wf,
Małgorzata Meszczyńska – j. angielski, WOS, historia,
Urszula Nazarko - j. polski,
Adriana Nowak - nauczyciel współorganizujący kształcenie,
Magdalena Reterska - nauczyciel współorganizujący kształcenie,
Łucja Styn
 – plastyka, technika,
Witold Szabowski - edukacja dla bezpieczeństwa,
Marzena Szewczyk - wychowanie do życia w rodzinie,
Liliana Tarasow
 – wf, wychowawca klasy VIII B,
Monika Tesmer - informatyka,
Joanna Truszkowska - j. polski, wychowawca klasy IV A,
Klaudia Zielke - matematyka, wychowawca klasy IV B,

Biblioteka

Małgorzata Wikieł

Agnieszka Kamińska

Pedagog

Marzena Szewczyk

Godziny pracy:

PN 9.00 - 14.00
WT 9.00 - 14.00
ŚR 9.00 - 13.00
CZW 13.00 - 17.00
PT 9.00 - 13.00

 

Psycholog

Paulina Hajn

Godziny pracy:

Wtorek 15.50 - 16.40
Czwartek 12.00 - 16.30
Piątek 8.00 - 16.00

Logopeda

Małgorzata Figurska

Świetlica szkolna

Aleksandra Jankowska
Aleksandra Maliszewska
Marcin Mazur
Hanna Steppuhn
Beata Kułakowska