Instrukcja logowania do platformy GPE znajduje się pod adresem:

https://edu.gdansk.pl/files/logowanie-do-gpe.pdf