Drodzy Rodzice!

Dlaczego warto wpłacać na Radę Rodziców?

Pozyskane od Was środki pomagają Radzie Rodziców w dofinansowaniu różnych przedsięwzięć dla naszych dzieci. W zeszłym roku szkolnym RR dofinansowała m.in.:

 • ślubowanie klas pierwszych,
 • zakończenie klas ósmych,
 • zakup pomocy dydaktycznych,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • zakup książek do biblioteki szkolnej,
 • zakup środków higienicznych dla dziewcząt i doposażenie apteczek,
 • wyjazdy na wycieczki szkolne dla uczniów szczególnie potrzebujących pomocy.

W zeszłym roku szkolnym Rada Rodziców szczególnie mocno zaangażowała się w pomoc ofiarom rosyjskiej napaści na Ukrainę poprzez zbiórkę darów i rozdział otrzymanych datków. RR z wpłat od Rodziców i Przyjaciół Szkoły sfinansowała obiady, ubrania oraz różne wydarzenia szkolne, w tym wycieczki dla dzieci z Ukrainy.

Zachęcamy do wpłaty na fundusz Rady Rodziców także w bieżącym roku szkolnym, w którym planujemy dofinansowanie m.in.:

 • kanap/puf dla dzieci na korytarzach szkoły,
 • dnia otwartego, dnia dziecka oraz festynu szkolnego,
 • działalności Samorządu Szkolnego.

Staramy się, ale nasze działania w dużej mierze zależą od Was! Dlatego, jeśli macie jakiś pomysł, jeśli uważacie, że szkołę warto wyposażyć w jakieś niestandardowe/niezwykłe urządzenie lub po prostu Wasza klasa ma szczególną potrzebę dajcie nam znać.

Pamiętajcie także, że 20% wpłat wraca na koniec roku szkolnego do klas. Ten nagły przypływ gotówki w czerwcu możecie wykorzystać na zakup nagród na koniec roku szkolnego czy drobnych prezentów dla uczniów Waszej klasy. Trzy klasy, które dokonają najwyższych wpłat otrzymają nawet 30 % ich wartości.

Wpłata jest dobrowolna, ale bardzo dla ważna, bo tylko dzięki niej możemy efektywnie działać i wspierać szkolne inicjatywy. Sugerowana wpłata w tym roku to 100 zł bez względu na liczbę dzieci z rodziny. Jeśli jednak chcesz wpłacić jakąkolwiek inną kwotę, to ona też zostanie wykorzystana w słusznym celu.

AKTUALNY NUMER KONTA RR:

Santander Bank Polska

09 1090 1098 0000 0001 3551 5785

Na konto RR dokonujemy wpłat za:

 • Fundusz Rady Rodziców
 • Fundusz świetlicowy

Prosimy, aby w tytule wpłaty podać cel, imię i nazwisko dziecka oraz klasę (w dowolnej kolejności, np. [RR Andrzej Kapusta 1A], [Janina Zagłoba 4B świetlica].