Dyrektor szkoły oraz anglista w grudniu 2018 roku odbyli szkolenie w Bolonii we Włoszech. Ogólnym celem tego kursu metodycznego było zapewnienie dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty wiedzy i inspiracji, aby edukacja integracyjna stała się rzeczywistością w ich szkole. Uczestnicy dowiedzieli się więcej o włoskim modelu integracji sprzyjającym przezwyciężaniu segregacji i włączaniu uczniów ze SPE do głównego nurtu edukacji. Kursanci zapoznali się także z narzędziami i platformami ICT, które wspierają i ułatwiają proces uczenia się uczniów z trudnościami.