OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW SP89 W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 • 15 uczniów naszej szkoły otrzymało STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA za osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022.
 • 4 uczniów otrzymało STYPENDIUM DYREKTORA SZKOŁY za osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce.
 • Szkołą zajęła 7. miejsce w Rankingu Szkół Publicznych według wyników egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
 • 10 uczniów z naszej szkoły uczestniczy w projekcie ZDOLNI Z POMORZA 22.23

  ZDOLNI Z POMORZA 22.23

  7A

  MARTYNA BIOLOGIA

  MICHAŁ BIOLOGIA

  7B

  EMIL MATEMATYKA

  8A

  JULIA  MATEMATYKA

  WIKTOR MATEMATYKA

  MARCELI INFORMATYKA

  PIOTR FIZYKA

  8B

  MICHAŁ INFORMATYKA

  ALICJA BIOLOGIA

  8C

  KORNEL CHEMIA