W marcu 2019 roku dwie nauczycielki naszej szkoły wzięły udział w szkoleniu metodycznym „Autyzm w środowisku nauczania” w York w Wielkiej Brytanii.
Kurs ten był wprowadzeniem do wyzwań związanych z autyzmem w edukacji.
Obejmował szeroki zakres pomysłów i działań ożywiających lekcje i czyniących je bardziej motywującymi, kładł także duży nacisk na rozwijanie praktycznych umiejętności i wyników
w klasie. Podczas zajęć omówione zostały również kluczowe tematy, w tym cechy i kryteria diagnostyczne, ustrukturyzowane podejście do nauczania, rozpoznawanie różnych rodzajów zachowań dyskryminacyjnych lub wyłączających oraz zrozumienie przyczyn trudnych zachowań, w celu opracowania szeregu najlepszych praktyk.