W grudniu 2019 roku nauczycielka języka polskiego i nauczyciel matematyki wzięli udział w tygodniowym szkoleniu w Barcelonie.
Kurs "Web Solutions For The Classroom" dostarczył wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych zasobów internetowych w codziennej pracy. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się ze stronami internetowymi oraz aplikacjami, które można wykorzystać w tworzeniu procesu dydaktycznego i planowaniu własnej pracy. Była to doskonała okazja do poznania nowoczesnych metod aktywizujących i zapoznania się z kulturą Hiszpanii.