Wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w styczniu 2020 roku wzięli udział w kursie metodycznym w Joensu w Finlandii. Podczas tego wyjazdu pedagodzy zapoznali się z funkcjonowaniem osób ze SPE w fińskich szkołach oraz nauczyli się jak optymalnie wykorzystać pomoc nauczyciela wspomagającego na lekcjach. Poznali oni również nowoczesne techniki pracy z dziećmi ze SPE w edukacji wczesnoszkolnej.
Oprócz szkolenia nauczyciele mieli możliwość poznania systemu edukacji w Finlandii oraz odwiedzenia jednej z fińskich szkół.