Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2019-2020:

Urszula Nazarko - DYREKTOR,
Beata  Kapuścińska - WICEDYREKTOR,

Edukacja wczesnoszkolna

Danuta Borkowska - oddział przedszkolny 0A
Zuzanna Braciszewska - oddział przedszkolny 0B
Anna Deptuła- religia
Hanna Gulczyńska - klasa IIIA
Izabela Karpiczenko - klasa II A
Marzena Krygierklasa II C
Magdalena Laskowska - oddział przedszkolny A, j. angielski 0A
Karolina Gozdek oddział przedszkolny B, język angielski 0B
Alicja Panuś -
 klasa IB
Katrzyna Sabbo klasa IIB
Joanna Smentek - klasa IA
Aleksandra Szeremeta
klasa IIIB

Klasy IV - VIII

Barbara Albercka - przyroda, fizyka, geografia,  wychowawca klasy VA
Andżelika Antkiewicz
- j. angielski,
Zofia Bartosik - j. angielski, wychowawca klasy VIIIB,
Magdalena Biller - j. polski, wychowawca klasy VIC,
Zbigniew Blank - j. polski, wychowawca klasy VIIIA,
Ewa Błońska - w-f, wychowawca klasy VIIA,
Małgorzata Borkowska - w-f, wychowawca klasy IVB
Piotr Borkowski - specjalista pedagogiki specjalnej
Rafał Cybulski - matematyka, informatyka,  wychowawca klasy VI A,
Anna Deptuła - religia
Magdalena Dworniczak - przyroda, biologia, geografia, EdB, wychowawca klasy VI B,
Hanna Dzieciniak- plastyka, technika
Ewelina Frączkowska - doradztwo zawodowe,
Magdalena Gliniecka - historia,
Maciej Grycendler - muzyka,
Agata Gumowska - matematyka
Krystyna Jagłowska - terapia pedagogiczna
Beata Kapuścińska - matematyka,
Marta Kulka -
j. niemiecki, wychowawca klasy IVA,
Marcin Mazur
- wf,
Małgorzata Meszczyńska- j. angielski,
Joanna Przychocka - informatyka,
Joanna Janicka - Szpała - j. polski, wychowawca klasy V C
Liliana Tarasow - w-f, wychowawca klasy VIIB,
ks. Bartłomiej Wacławek -
religia

Biblioteka

Joanna Przychocka
Marzena Szewczyk

Pedagog

Anna Gronau - Korzeniowska

Psycholog

Ewa Moebus

Logopeda

Małgorzata Figurska

Świetlica szkolna

Anita Godlejewska
Beata Kułakowska
Katarzyna Puślecka

Magdalena Reterska
Hanna Steppuhn
Anna Szpakowska