W roku szkolnym 2019/20 Rada Rodziców podpisała umowę ubezpieczeniową z firmą UNIQA TU SA.

Rodzice sami dokonują wyboru wariantu ubezpieczenia dziecka i opłacają wybrany wariant.