Dokumenty należy zgłaszać do poniedziałku 9. stycznia.