Inspektor ochrony danych - kontakt: iod.sp89@gmail.com