Informujemy, że rodzice i opiekunowie prawni mogą składać wnioski o przyznanie swoim dzieciom jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Szczegółowe kryteria określa UCHWAŁA NR XXII/569/20 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 kwietnia 2020 r. i UCHWAŁA ZMIENIAJĄCA NR XXXV/897/21 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

Wniosek (stanowiący Załącznik do Regulaminu) wypełnia rodzic/opiekun prawny/ i składa w dwóch egzemplarzach wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia ucznia do szkoły. Jeden pozostaje w szkole, na drugim szkoła potwierdza wnioskodawcy datę wpływu.

Termin składania wniosków upływa 30 sierpnia 2024r.

Formularz wniosku do pobrania tutaj: Wniosek do nagrody Prezydenta Miasta Gdańska