Serdecznie zapraszamy na spotkanie  9 kwietnia 2024 r. o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej nr 89 przy ulicy Szyprów 3 w sprawie przekazania informacji o aktualnie przeprowadzanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie 0007, polegającej na pozyskaniu aktualnych danych w zakresie granic działek, użytków oraz budynków i uzupełnieniu o te dane rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku.