Dzięki akcji kolejna dostawa darów trafiła do Fundacji „Pan Władek”.

Dzieje się coraz więcej. Poznajemy cudownych ludzi, którzy chcą pomagać i ofiarowują nam wiele rzeczy. Pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie ludzie, którzy decydują się jej udzielić. Jest cudownie, dziękuję wszystkim za pomoc i wsparcie akcji.