W dniach 9-14.09.2019 dwie nauczycielki z naszej szkoły uczestniczyły w kursie "We are all special". Kurs odbywał się w Barcelonie. Dotyczył on metod i form pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.