Poniżej znajduje się wykaz zajęć dodatkowych dla uczniów klas IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022.