Poniżej (plik PDF) znajduje się plan konsultacji z nauczycielami.